Tìm hiểu quy trình mua sắm ( trong số hơn 700 sản phẩm của Droppii ) :

? siêu thị nhượng quyền – sàn thương mại điện tử DROPPII

Cách 1: Chát với hỗ trợ viên ? Oanhhuynh hoặc tham khảo các sản phẩm đang hot

Cách 2: Đặt hàng trên APP DROPPII FOR BUSINESS